אושר לבנייה מגדל מגורים בן 29 קומות ברחוב סוטין בת"א למרות התנגדות תושבים

למרות קיומו של הליך לשיתוף הציבור שמטרתו גישור בין תושבי האיזור ויזמי הנדל"ן, מגישות עשרים משפחות המתגוררות באיזור התנגדות לתכנית. הבקשה לבניית מגדל המגורים בן 29 הקומות ברחוב סוטין בת"א לבסוף מאושרת לאחר שוועדת המשנה לתכנון ובנייה דוחה את רוב ההתנגדויות.

mishtalev (1)

הוספת תגובה: