אזרחים מבקשים לפתוח את חוף הדתיים בשבת ופונים לחברת המועצה מיטל להבי

sea