אישור הצעת החוק למתן סמכויות אכיפה בנת"צים לידי הרשויות המקומיות

סוף סוף נפל דבר – רגע לפני יציאת הכנסת לפגרה, וועדת הכלכלה החליטה לאשר את הצעת החוק הממשלתית למתן סמכויות אכיפה בנתיבי תחבורה ציבורית לידי הרשויות המקומיות.
ההצבעה במליאה (קריאה שנייה ושלישית) עתידה להתקיים ביום רביעי ומשמעה כי נוכל למנוע נסיעת כלי רכב פרטיים על נתיבי תחבורה ציבורית בעיר, באמצעות אכיפת מצלמות, וכך נוכל לייעל את תנועת האוטובוסים ולתת עדיפות לנוסעים בתחבורה הציבורית.

אין ספק כי תחילתן של עבודות ההקמה של הרכבת הקלה הן אלה אשר מזרזות את תהליך קבלת ההחלטות ואולי "מעז עוד ייצא מתוק", לפחות בנושא המודעות, העדיפות והשיפור של התחבורה הציבורית.

ותודה לעופר עמרם מ-Ynet על הצילום.

לכתבות ופרטים נוספים בנושא:

גלובס 28.7.15

גלובס 27.7.15

News1

עמדת השלטון המקומי – ועדה בינמשרדית לסמכויות אכיפה לפקחים – אוקטובר 2013

נייר עמדה ארגון 15 דקות – אכיפה בנת"צים בתקופת עבודות רכבת קלה