גם לאלה גם לאלה – פתרון ראשוני למצוקת הגנים בשכונת פלורנטין

רב שנת הלימודים תשע"א פנו למיטל להבי הורים בטענה שבשכונת פלורנטין אין די גנים לתת מענה לצרכי הילדים בשכונה. לקראת שנה"ל תשע"ב מבשרת להבי: ייפתח גן ילדים חדש בשכונה ומפגעים בריאותיים בקרבת הגנים הקיימים טופלו. בתקציב 2012 מתכוונת להבי לקבע את מעמדו של דרויאנוב כבית ספר שכונתי-אזורי ולהבטיח את פתיחתו ,לפני תום הקדנציה, כמוסד חינוכי.

שכונת פלורנטין בדרום תל-אביב תמיד איכלסה פסיפס אנושי. עולים מגלי העליה השונים, עובדים זרים, פליטים וצעירים ישראלים תמיד חיו זה לצד זה.  אולי בשל הפסיפס המגוון הזה היא נתפסה על ידי הרשויות כשכונת מעבר.

מסתבר כי השכונה התפתחה לשכונת מגורים וגני הילדים הקיימים בשכונה מעטים מדי ואין בהם כדי לתת מענה לכלל הילדים בשכונה, יתרה על כך, המסגרות הקיימות אינן מציעות אפשרויות בחירה להורים בין גנים רב לאומיים ורב לשוניים ובין גנים הומוגניים.

מחאת ההורים הגיעה אל מיטל להבי העוסקת בבעיית המחסור בתשתיות החינוך לגיל הרך מיד עם התחלת הטיפול בנושא הסתבר כי גם מערך הגנים הקיימים באזור סובל מבעיות המחייבות טיפול דחוף.  המשפחתונים ברחוב ידידיה פרנקל פעלו בבניינים במצב פיזי רעוע. המשפחתונים הועברו לקומת הגג של מבנה גן ברחוב הקישון. בנוסף זוהתה בעיית איכות סביבה בגנים ברחוב הקישון שהיו צמודים  למוסך  וסבלו מעשן האגזוזים  שפנה היישר לתוך חצר המשחקים בגן.  למוסך הוצמד פיקוח שהביא לצימצום משמעותי של עבודות המוסך והכתיב תנאי איכות סביבה מחמירים.

תקציב מיוחד הוקצה  לשיפוץ הגנים ברחוב הקישון ובכלל זה להתקנת מעלית שכבר בוצעה, שדרוג חצר המשחקים ושיפוץ כיתות הגן.

הישגים נוספים הינם  גן ילדים חדש שייפתח בדרויאנוב יאפשר בחירה בין הגנים השונים, כמו גם מענה לביקושים,  ומבנים נוספים נמצאים בשלבי רכישה לצרכי שירותי ציבור ובכלל זה מבנה המקווה שלגביו עתיד להתקיים תהליך שיתוף ציבור בכדי להגדיר את השימושים הקהילתיים שיעשו בו בשיתוף תושבי השכונה..

להבי: מטרתי להביא לכך שילדי הגיל הרך יקבלו גני ילדים איכותיים, בפיקוח עירוני, ובסביבה בריאה. תוספת גני ילדים בשכונה זו יאפשר לפתח אותה כשכונת מגורים לכל דבר ובעתיד פתיחת בית הספר דרואינוב יאפשר השתקעות של משפחות לא רק בפלורנטין אלא גם במבואות הצפוניים של יפו ויסייעו להשגת היעדים העירוניים לאזור זה.

florentin22010

הוספת תגובה: