גני טרום טרום חובה – יש להתאים הצוות לצרכי הילדים

האם ילדים גמולים צריכים להיות בגן עירוני?
מדוע הצוות הקיים אינו יכול לעסוק בהחלפת חיתולים?
בעקבות תלונות הורים נבדק הנושא ע"י מיטל להבי ונמצא כי הבעיה טמונה בהגדרת העבודה מול ועד העובדים.

HITULIM (1)

הוספת תגובה: