דיון הועדה המקומית לתכנון ובנייה 14.10.09

בישיבה יידונו התוכניות הבאות: חלק מחלקה 50 בגוש 7105 דיון בהפקעה – דיון רגיל, תוספת שטחי שירות במתחם גינת השרון דיון בשטחי שירות, 2650ב – יבנה 15 דיון בפיצויים, ארבר 13 דיון נוסף – לחוו"ד שמאית, איחוד חלקות גוש 6628 חלקות 376 ו-377 רח' קוממיות 6-8 בשכ' אפקה דיון באיחוד – דיון לאחר פרסום, איחוד חלקות בגוש 7109 חלקות 66, 65, רחוב הנצי"ב 29 דיון באיחוד – דיון בהתנגדויות, קרית עתידים – הרחבת שימושים דיון בהתנגדויות, מתחם השופטים (זמנהוף) (3) דיון נוסף – אחרי התנגדויות – דיווח של אלי אלוי – אגף הנכסים, ציהתל"י 2-10 דיון בהפקדה, רוטשילד 62, 64 , 66, אנגל 8 דיון בהפקדה (2).
הישיבה תתקיים במינהל ההנדסה, שד' בן-גוריון 68, ק' 3, החל משעה 9:00.

סדר יום ישיבת הועדה המקומית לתכנון ובנייה 14.10.09

הוספת תגובה: