דיון הועדה המקומית לתכנון ובנייה 4.2.09

ביום ד' הקרוב תתקיים ישיבה של הועדה המקומית לתכנון ובנייה. הישיבה תתקיים במנהל ההנדסה, שד' בן-גוריון 68, ק' 3. הישיבה פתוחה לציבור.
בדיון יידונו התוכניות הבאות: חלק מחלקה 33 בגוש 6629 דיון בהפקעה – דיון רגיל, היכל הספורט ביד-אליהו – "אצטדיון נוקיה" (3) הוספת עיריית ת"א כמגישה לתכנית, היכל נוקיה – שינוי גבולות מגרש החניון 6א' (3) דיון בדיווח (2), משולש יבנאל – תכנית עיצוב ופיתוח דיון בעיצוב ארכיטקטוני, תכנית עיצוב למוסדות ציבור שכ' רמא"ג- אישור תכנית עיצוב לפי תב"ע 1839 דיון בעיצוב ארכיטקטוני, רוטשילד 30 – דיון בעיצוב ארכיטקטוני (3) – הצגת עיצוב אדר' מתוקן עפ"י דרישת הועדה, תכנית בינוי ופיתוח לשצ"פ ג'3 גני שרונה – דיון בעיצוב ארכיטקטוני, בית הבורסה לנירות ערך – דיון בהתנגדויות, פרוייקט ליבר – דיון בהתנגדויות, תכנית עיצוב למתחם החוף המערבי (מנטה ריי) – דיון בעיצוב ארכיטקטוני, מתחם שער ציון – דיון בהפקדה, מתחם אסותא – דיון בהתנגדויות, סמינר הקיבוצים (3)- דיון בהפקדה (4).

סדר יום הועדה המקומית 4.2.09

הוספת תגובה: