החינוך מתחיל מלמטה

חינוך איכותי הוא מפתח להצלחה אישית, למוביליות חברתית חיובית, לחברה שוויונית וגם לעיר טובה. הזדמנות חינוכית שווה לכל ילד מלידה ועד לבגרות היא התשתית לצמצום פערים חברתיים בין מעמדות, וסל שירותי חינוך מקיף הוא הבסיס להתמקמות המשפחה בעיר.

בקדנציה הקודמת (2012-2008) החזקתי בתיק החינוך לגיל הרך ופעלתי כדי ליצור מעטפת של רצף חינוכי לילדנו מלידה וכדי להבטיח שנקודת המוצא עבור הילדים והנוער בעיר תהיה שווה ככל האפשר, גם ובעיקר במקומות בהם אין לנו אחריות כעירייה.

  • הובלתי לביצוע תכנית רב שנתית לבניית מעונות יום בכל רחבי העיר, שאושרה בפועל והביאה לתכנון ובנייה של 12 מעונות יום.
  • הובלתי המאבק המוצלח להשארת טיפות החלב באחריות העירייה.
  • קידמתי פרויקט המשפחתונים המסובסדים כהשלמה למעונות היום המסובסדים – כיום יש בעיר כמה עשרות משפחתונים כאלה.
  • פעלתי לייעול הבירוקרטיה והליך הרישוי של גני ילדים צהרונים וקייטנות, להוזלת הארנונה של גנים פרטיים, להוזלת היטלי ההשבחה המוטלים על רישוי הגנים, לאישור תב"ע תא/4053 המתירה הקמת גני ילדים ברחבי העיר ולקביעת סטנדרטים לרישוי מעונות יום פרטיים המאפשרים הקמת גן לצמיתות בהתנייה של האיכויות הפיזיות של סביבת הלימודים.
  • קידמתי תכנון של כ-200 גני ילדים שנבנו בהמשך ל"חוק טרכטנברג" וסייעו לקליטת ילדים מגילאי טרום טרום-חובה בגנים עירוניים.
  • ייזום והובלת הקמת "בית אלבר" – מודל חדשני וייחודי של בית דירות בבעלות העירייה, שמקנה זכאות  לדיור בר השגה למפעילות משפחתונים מסובסדים.
  • שמירה על שטחים ציבוריים, להצלת גנים ומעונות מסגירה, פעילות אותה הובלתי בשיתוף מהרטה רון ברוך וגבי לסקי, חברותיי לסיעה בקדנציה הקודמת.
  • לימודי תאוריה בבית הספר לילדי פליטים וחסרי מעמד, מאבק אותו אני מובילה בימים אלו מול משרדי החינוך והתחבורה, כדי שגם לילדי חסרי המעמד יתאפשר ללמוד ולקבל הסמכה בתאוריה כתנאי לרכיבה על כלים חשמליים.
  • פעילות לצמצום פערי תשתיות לימודים וחברתיים בקרב מוסדות החינוך הערביים ביפו, בין היתר על ידי תוספת בינוי והשקעה במוסדות חינוך קיימים.