הסביבה היא חלק בלתי נפרד מהעיר

התכנון הפיזי של העיר חייב לאזן בין צרכי בינוי לצרכי סביבה כתנאי לעיר מתפקדת. התכנון נועד לשרת באופן מקסימלי את הציבור, אך לפגוע באופן מינימלי בסביבה, לצמצם זיהום האוויר ולשמור על הריאות הירוקות המספקות את החמצן, תרתי משמע, של העיר הסואנת.

ראייה סביבתית הינה מעמודי התווך בעבודתנו כמרצ של חברי ושלי ומשפיעה על כל תחומי עיסוקנו.
זכיתי באות הגלובוס הירוק לאישיות ציבורית לשנת 2016 ולפני, עו"ד גבי לסקי, הסיעה וחבריה הוכרו ע"י החברה להגנת הטבע כאינדיבידואלים וכסיעה כפעילים ביותר בתחום הירוק.

  • זכיתי לכהן כמחזיקת תיק איכות הסביבה בשנים 2008-2005 ולהוביל עשייה ראויה לציון ובכלל זה מספר פרויקטים מרכזיים:
  • הובלה ודחיפה בהצלחה את המעבר של תחנת הכוח רידינג לשימוש בגז שהביא להפחתה משמעותית של זיהום האוויר בשכונות צפון העיר.
  • גיבוש וקידום חזון הטבעת המטרופולינית הירוקה, לתכנון וחיבור רשת צירים ירוקים המקשרים בין חלקיה השונים של העיר.
  • ניסוח מדדים לתכנון וביצוע של רחובות בניקיימא וכן לתכנון חניונים ירוקים,  המהווים כיום מורה דרך לתכנון סביבתי של רחובות.
  • הסדרת הליך הסמכת גני הילדים בעיר ל"גנים ירוקים". כחלק ממנו תוקצב לראשונה תחום שדרוג חצרות גני ילדים והוגדרו קריטריונים ומדדים לתכנון חצרות מקיימות לגני ילדים.
  • קידום תכנית "בתאבון", ע"י חברתי לסיעה מהרטה רון ברוך, התומכת בצריכת מזון בריא בעיר, לצד מיזם ארוחות מסובסדות לילדים, לקשישים ולסטודנטים.
  • קידום תוכנית "צל אביב", עקרונות להצללה של מרחבים ציבוריים בהובלה של חברתי לסיעה עו"ד גבי לסקי