הסדרת מערך החינוך ובדרום תל אביב והקצאת מתחם צריפין לחינוך