הפתרון: תמ"א 38/ מיטל להבי

לתושבי רמת אביב ג' ולתושבי העיר בכלל מציעה מיטל להבי לבחון את היתרונות הטמונים בחיזוק המבנים ושיפוצם ע"י ניצול תוכנית מתאר ארצית מס' 38.

tama38tzfon280409(2)