הרחבת מערך מעונות היום לגיל הרך

אושרו תקציבים ממשלתיים להקמת מעונות יום חדשים בעיר. להבי: "התקציב חשוב אבל יש ללמוד מערים נוספות כיצד לפעול בדרכים יצירתיות לבניית מעונות נוספים"

מזה כשלוש שנים מלווה מיטל להבי את נושא הקמת מעונות יום חדשים בעיר. בעקבות זאת אף הביאה לכך שהממשלה אישרה כספים ייעודיים למטרה זו. מיטל, המלווה את נושא הקצאת התקציבים לתל-אביב יפו אישית עדכנה את מנכ"ל העירייה כי התקציב לעירייה אושר וכי על העירייה להזדרז ולהשלים את מילוי הטפסים הנדרשים. עם זאת, בתקציבים אלו אין די, ולהבי הציעה למנכ"ל לבחון דרכים מגוונות בהן מתמודדות הערים האחרות עם המחסור במעונות יום ובבתי ילדים.

בעקבות פנייתה הוחלט כי היחידה לתכנון אסטרטגי תבחן את מודל ה BOT לגני ילדים פרטיים הפועל בהצלחה במודיעין ובנתניה, ותאתר קרקעות המתאימות למטרה זו.

הוספת תגובה: