הרכב האוטונומי- בסיס לשינוי פרידגמה או רכב לכל ילד?

אם לא נערך רגולטורית ונדאג שהרכב האוטונומי יהיה בסיס לתחבורה שיתופית וציבורית ולא עוד צעצוע פרטי לכל ילד, או משרד על גלגלים, התוצאה עלולה להיות הרת אסון.תחבורה אוטונומית