ועדת בטיחות בדרכים מרץ 21

במרץ 2021 התקיימה ועידת התחבורה בנושא בטיחות אופנועים בהשתתפותי, נציגי עיריית תל אביב-יפו וחברי מועצה נוספים, נציגי הרלב"ד ועמותת אור ירוק.

מצ"ב החומרים שהוצגו בוועדה וסיכום האירוע.

 

מצגת פורום אופנוענים מרץ 2021

דוח היפגעות בתאונות דרכים באופנועים וקטנועים

סיכום ועדת בטיחות בדרכים 3.3.2021