חברי הועדת לתכנון ולבנייה של העירייה עוברים קורס גישור

gishur