חינוך: אחריות מול הפרטה בשיח של החינוך לגיל הרך/מיטל להבי

התנהלותה הניאו-ליברלית של מפלגת השלטון, הולכת ומתבססת על שרידי מדינת הרווחה שפעם היינו. האבסורד הקיים במירוץ ההתפרקות של השלטון מתפקידיו ההיסטוריים, נסמך לכאורה על צידוק אידיאולוגי – כלכלי.
במציאות של היום, כשהשמאל מפורר, הוא אינו מסוגל לעצור את הפקרת הזירה לכוחות השוק ואת ההפרטה של השירותים: שירותי בריאות הנפש, אחיות בתי הספר, טיפות החלב בדרך ועוד…..
בימים אלו ממש נדונה בועדה למעמד הילד הצעת חוק הפיקוח על החינוך לגיל הרך. הפיקוח, עקב עיוות היסטורי, אמור להתבצע על ידי משרד התמ"ת ועתה, בחקיקה, הוא יופרט ל"מבדקות".

אחריות מול הפרטה בשיח של החינוך לגיל הרך