חינוך: נו כבר, פואד/ מיטל להבי

באפריל 2009 פסק בית המשפט העליון כי הוצאות טיפול בילדים מהוות הוצאות בייצור הכנסה ולכן הן מותרות לניכוי מהכנסה. במקביל קידמו ארגוני הנשים הצעת חוק להכרה בהוצאות טיפול בילדים. הלחצים השונים, בצד החשש מפני עלויות הישום לקופת המדינה, הביאו ביולי 2009 לקבלת החלטת ממשלה לעידוד תעסוקת אמהות באמצעות תוספת תקציב לאגף מעונות היום והמשפחתונים בתמ"ת.
אז פואד, אולי נו כבר. תהיה בולדוזר בשביל הפעוטות טרם שהם מגיעים לאוניברסיטה. ואל תשכח, גם אם אתה קבעת את היעד, לספק מעונות יום כחלופה להכרה בהוצאות מטפלת, תן לנו בשלטון המקומי לייצר את הפתרונות המקומיים.

נו כבר, פואד 14.06.2010