חינוך: סבאבא בגן/ מיטל להבי

הביקוש לכיתות גן בעיר הולך וגדל. הגידול המשמעותי ביותר בהרשמה לגנים העירוניים הוא בגילאי הטרום טרום חובה. לאור הביקוש, מנסה העירייה להתאים עצמה לצרכים ולהרחיב מידי שנה את מס' המקומות לידי טרום-טרום חובה, באמצעות הוספת כיתות. עם זאת, הגם שגיל הילדים בגנים העירוניים צעיר יותר בממוצע, עקב קליטת ילדי הטרום-טרום חובה, מצבת כוח האדם בכל כיתה נותרה זהה, בהתאם לדרישות משרד החינוך.
כך עלה הרעיון "להחיות" את פרוייקט "סב-גן" או "זהב בגן", שבעבר נוסה בעיר תל אביב-יפו, אך לא זכה להצלחה רבה. תכנית "זהב-בגן" היא תכנית ארצית להתנדבות גמלאים בגני הילדים, שמוביל האגף לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך בשיתוף עם תנועת המתנדבים של"מ (שירות לאומי למבוגר) ועמותת "אור ירוק". המתנדב מגיע לגן אחת לשבוע לפחות ומשולב כחלק אינטגרלי מהצוות החינוכי של הגן. בהתאם לכישוריו והכשרתו של המתנדב, נקבעת לו תכנית פעילות עם הילדים. מדובר בתכנית ותיקה אשר זוכה להצלחה רבה בערים אחרות.

סבאבא בגן