יום עיון: לקדם זכויות במרחב – צווי פינוי לתושבי יפו – חברה אזרחית מול ממסד

שני ימי עיון עוקבים המתקיימים ביפו (בסוזן דלאל ובבית האגודה למען ערביי יפו) העוסקים בשאלת חברה אזרחית מול ממסד ובצווי הפינוי לתושבי יפו. האירועי הוא יוזמת עמותת במקום והמרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי.
מצורפים הזמנה בעברית וכן הזמנה בערבית.

PosterBimkomHeb(1)

הזמנה יום עיון עברית

הזמנה יום עיון ערבית