מיטל להבי ל YNET יש למנוע פגיעה בהורים ובגנים הפרטיים בעת יישום חוק חינוך חינם

קראו בכתבה המצורפת על המשברים הצפויים בשנה הבאה היישום החוק. להבי, כמי שמלווה את נושא החינוך לגיל הרך קוראת להבין את הדילמה של הגנים הפרטיים ולא לפגוע בעסקים אלו שימשיכו בעתיד להיות המסגרות לגילאי 0-3.

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4191894,00.html

הוספת תגובה: