מי שומר על שוק בצלאל ?

מיטל להבי הגישה ערר על החלטת הועדה המקומית לאשר את תוכנית שוק בצלאל. "התוכנית המקורית המאושרת, שהיתה אף היא במחלוקת, הגדירה סך בניה מקסימלי אולם תוכנית העיצוב פירשה באופן יצירתי כי אלו היו שטחים עיקריים ולהם יש להוסיף עוד שטחי שירות. כך כחלק מתוכנית העיצוב גדל המתחם בעשרות אחוזי בניה מבלי שהדבר הובא לידיעת חברי הועדה המקומית בצורה מפורשת".

מעבר לסוגיית תוספת המטרים לפרויקט דורשת להבי כי הועדה המקומית תדון גם לגבי שימורו ושדרוגו של שוק בצלאל שהינו השוק הראשון שנוסד בעיר ושלאור צביונו המיוחד, הוא ראוי לשימור, ביחוד לאור הכללתו במתחם המורשת העולמית של אונסקו.

המועצה לשימור אתרים מצטרפת להתנגדותה של להבי בטענה כי יש לערוך סקר ערכים היסטוריים בסביבת השוק ולוודא כי הבניה האינטנסיבית המוצעת למתחם השוק לא תפגע בערכים אלו.
לקריאת הכתבה בדה מרקר 

ערר שוק בצלאל – אוגוסט 2012

הוספת תגובה: