מתכננים את העתיד, מכבדים את העבר

תמ"א 38 או פינוי בינוי? בניה נמוכה או גורדי שחקים? הפקעת שטחים חומים או שמירה על ריאות ירוקות? סוגיות אלו ועוד מעסיקות אותי במהלך שנות כהונתי הציבורית, לא רק בשל השלכותיהן על מרקם החיים העירוני אלא גם ובעיקר בשל ההשפעות ארוכות הטווח של התכנון שמבוצע כיום על החיים שיהיו כאן בעוד כמה עשורים.

לאורך שנות כהונתי בוועדות המקומיות והארציות לתכנון ולבניה ניהלתי מאבקים רבים לטובת פיתוח בר קיימא, שמירה על שטחים פתוחים והגדלת היצע שטחי הציבור, בעיקר סביב גיבוש חזון העיר ותוכנית המתאר הכולל תא/ 5000.  בין יתר הסוגיות והנושאים שפעלתי ועודני פועלת לקידומם:

  • פעילות משותפת עם תושבי שכונת פלורנטין למען הגדלת היקף השטחים הירוקים והציבוריים בשכונה, מאבק שהוביל לרכישת שטחים עבור מרכז קהילתי, גינה ציבורית חדשה, מעון יום וגני ילדים ראשונים בשכונה.
  • הובלת המאבק נגד הפרטת שטחים ציבוריים למטרות כלכליות, דוגמת "מתחם מנשיה" בנווה-צדק ו"גן קריית ספר".
  • קידום שיקום ושימור שוק הכרמל, והקצאת כספים לתהליך שיפוצו ושדרוגו שיחל בקרוב.
  • הובלת ההתנגדות לבניית מגדלים בלב המרקם העירוני ומאבק נגד אישור בניה למגורים על שטחים שמיועדים לצורכי ציבור – גם אם מדובר בדיור בר-השגה.
  • קידום בניית דיור בר השגה בכל העיר ולא רק בשכונות המוחלשות – בלחץ שהופעל מצד סיעת מרצ בראשותי הוקמה הועדה לדיור בר השגה וכן, תמיכה בהקצאות לדיור עבור בעלי מקצועות נחוצים בעיר: לאחיות במגדל איכלוב, למטפלות בבית אלבר ועכשו גם לאנשי חינוך.
  • התנגדות לתפיסת ה"מתחמים" ותמיכה בתכנון גריד רחובות ועירוב שימושים, וכן, פעילות למען ציפוף עירוני שפוי, תוך שמירה על מרקם עירוני ועל קו החוף בכלל ובשדה דב בפרט בהובלת חברתי לסיעה, סיגל ויצמן.