נאום בכנס חירום ארגון של גני הילדים הפרטיים בישראל