ניצחון לתושבים במאבק נגד במגדל בנווה צדק/ ליטל גרוסמן

הכתבה התפרסמה בעיתון העיר.

Niva-PR-Haair-Jul-9-08