סביבה: הסדרת הטיפול בפסולת בניין/ מיטל להבי

היקף הנזק הכלכלי הנגרם למדינה כתוצאה מאכיפה בלתי מספקת בתחום הטיפול בפסולת בניין עומד על מיליארדי שקלים. למרות זאת ועל אף חקיקה ברורה ומפורשת רק 20% מפסולת הבניין מועברת להטמנה באתרים מסודרים. דרוש פתרון מערכתי כולל.
המאמר התפרסם במגזין 'ירוק' של הארץ.

הסדרת