עולים עם 🚴🏻‍♀️ על המסילה

שמחה לעדכן שהותקנו ושודרגו 14 מסילות לשינוע אופניים בגרמי מדרגות, בכל רחבי העיר. המסילות החדשות יאפשרו נגישות וקישוריות טובה יותר לרוכבות ולרוכבים בין הרחובות, ובמקרים רבים אף יקצרו את מסלול הרכיבה באופן משמעותי. המסילות החדשות כוללות פס צהוב זוהר לטובת נראות מיטבית בלילה, כמו גם מגן מפני החלקה.

דגם המסילות החדשות נבחר בשיתוף הציבור, והם מוצבים במקומות הבאים:
יפת 129, יפת 83, ציונה תאג׳ר 7, שמעון התרסי 33, מתחם שרונה, כיכר אתרים, חברה חדשה 12, דרך נמיר/מרכז בראלי, בית ביאליק, סשה ארגוב, קק״ל פינת אופקים – גינת מלמן, פנחס רוזן 42, גרשון שץ וליפסקי – כיכר המדינה.
רכבו בזהירות ותהנו!