עיריית תל אביב תכין תב"ע לגנים לגיל הרך

תוכנית בניין הערים (תב"ע) לכשתאושר תקבע כי השימוש לגנים הפרטיים מותר גם בדירות מגורים. בכך תיסלל הדרך למתן היתרי הפעלה לגני ילדים והאיום על סגירת גני ילדים בשל העדר היתר ייעלם.

להבי: "זהו אחד מהמהלכים הנחוצים להסדרת מערך מסגרות החינוך לגיל הרך, אולם לפחות נפתור את תופעת הגננת העבריינית המביא לפתיחת תיקים פליליים כנגד גננות אשר מפעילות מסגרות חינוך לפעוטות."

הוספת תגובה: