עיר זורמת

מי שמכיר אותי יודע שהעמדתי את התחבורה במרכז השיח הציבורי, בעיר ובמדינה, לא רק בגלל שזה התיק שבו אני מחזיקה כבר קדנציה שניה, אלא בגלל העוצמה וההשפעה הרבה שיש לתחבורה על חיינו. תחבורה היא מפתח לצדק חברתי, לצמצום פערים ומתן נגישות שוויונית להשכלה, לעבודה, בריאות ולפנאי. עיר שבה יש מערכת תחבורה ציבורית יעילה היא עיר משגשגת, מצליחה ושוויונית יותר.

הובלתי ואני ממשיכה להוביל שורה ארוכה של רפורמות, שינויים ושיפורים בתחום התחבורה:

 • יזום והובלת פרויקט"נעים בסופ"ש" – מערך התחבורה המטרופוליני בסופי שבוע ובו פועלים 7 קווים העוברים דרך 6 רשויות, והוא עוד צפוי להתרחב.
 • קידום תכנית אסטרטגית לתחבורה בת-קיימא שמטרתה להביא לצמצום השימוש ברכב פרטי ולעודד התניידות בתחבורה אלטרנטיבית.
 • הקמת היחידה לתחבורה ציבורית בעירייה מתוך שאיפה להיות עיר מובילה בתחום תכנון התח"צ, שלא רק מגיבה אלא גם יוזמת. כזו שגם פועלת לתכנן תח"צ בשיתוף תושבים, ומבצעת רפו.
 • הובלת הרפורמה במוניות השירות בישראל, הכוללת שדרוג השירות הרחבת הפריסה העירונית והארצית והוספתן לשירותי ה"רב קו".
 • הקמת פורום תחבורה מטרופוליני בו חברות כ-20 רשויות מגוש דן והשרון כדי לקדם מהלכים משותפים בתחום התחבורה וליצור תשתית להקמת רשות תחבורה מטרופולינית.
 • הסדרת פעילות הקורקינטים והכלים השיתופיים בעיר, אשר חייבה את החברות המפעילות בחובת רישוי לכלים, קיום הדרכות, חובת חבישת קסדות ועוד.
 • יצירת שירות שאטלים עירוני לאזורי התעסוקה ברמת החייל מתחנות רכבת בני ברק והאוניברסיטה, כחלק מהמדיניות לצמצום השימוש ברכב הפרטי בקרב עובדים.
 • ייזום וקידום ה"אקו תלוש" – שינוי שיטת תגמולי השכר לעובדי ציבור באופן שיאפשר להמיר הטבת אחזקת רכב בהטבת הגעה ירוקה לעבודה.
 • הובלת פרויקט לחישמול מסופי התחבורה הציבורית לטובת הסבת האוטובוסים לחשמליים, פחות מזהמים ופחות מרעישים.
 • המשך סלילת תשתיות רכיבה לאופניים, כולל רחובות ממותני תנועה, כדי לרשת את כל העיר בשבילים מותאמים, איכותיים ורציפים.
 • קידום פרויקט הקמת חניוני אופניים רבי קיבולת, שהראשון בהם יוקם בקרוב בתחנת רכבת סבידור, בשיתוף רכבת ישראל, אחוזות החוף והעירייה.
 • ייזום כנס ומחקרים לתחבורה ציבורית ומגדר שנועד לזהות את הצרכים המיוחדים לנשים בתחבורה הציבורית ולפעול להתאמתם למען מחצית מהאוכלוסייה.