ערר רמז – ארלוזרוב

ערר בנושא שינוי תב"ע 2597 ממבני ציבור ושטחים ירוקים למגורים.

מטרת הערר: מניעת שינוי ייעוד הקרקע והשארתה בייעוד הציבורי למטרות שב"צ ושפ"פ.

מצגת ערר רמז – ארלוזרוב

remez(1) (1)

הוספת תגובה: