פרוטוקולים פורום המועצה

להלן פרוטוקולים ישנים מישיבות פורום מועצת עיריית תל אביב יפו. פרוטוקולים חדשים יותר ניתן למצוא באתר עיריית תל אביב יפו.

הוספת תגובה: