פרוטוקול ישיבת ועדה מקומית לתכנון ובנייה 10.9.08

בישיבה נידונו הנושאים הבאים:

  • תכנית 3249 נווה רביבים – תביעת פיצויים לפי סעיף 197 , רח' תירוש 12 דיון בפיצויים
  • תכנית 2611 – 15 בקשות לתביעות לפי סעיף 197 דיון בפיצויים
  • רח' יגאל אלון 122-124 , תביעת פיצויים לפי סע' 197 לחוק בגין תכנית 2657ב דיון בפיצויים
  • תכנית 2670 בקשה לתביעה לפי סעיף 197 דיון בפיצויים
  • שטחים ציבוריים בא.ת. בצרון- מס' 3255ב' (הת) (5) דיון נוסף:  מדובר על תכנית לפיתוח אזור התעסוקה בשכונת ביצרון. הוחלט לאשר את התכנית, אך הוכנסו שינויים בעקבות התגדויות התושבים: בוטלה האופציה להפרדה מפלסית בצומת יגאל אלון ויצחק שדה, ובוטל חיבורו רחוב עמינדב לרחוב ההשכלה מערב ולרחוב יצחק שדה. כמו כן הודגש כי בהתייחסות לגשר ביצרון שדרות יהודית להדגיש שהכוונה התכנונית היא לגשר להולכי רגל ורוכבי אופנים עם אפשרות פוטנציאלית לגשר לכלי רכב.
  • רחוב הטייסים- קו בניין דיון בהפקדה
  • תוספת קומות בן יהודה 14-16 דיון נוסף.

 

פרוטוקול ועדה מקומית 10.9.08

הוספת תגובה: