פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 1

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מס' 1 15.12.2008 

פרוטקול ישיבת מועצת העיר מס' 1 – מינוי יו"ר המועצה והצהרת אמונים של חברי המועצה

הוספת תגובה: