פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 17

אישור פרוטוקול ועדה הקצאת מקרקעין מס 4/04 הבית ברח' צ'לנוב – עמ' 93-94 –
"…צ'לנוב יושב בתוך מתחם התחנות, שזה מתחם שעכשיו מקודמת לו תכנית אב חדשה שעשה שמאי אסיף, וזו תוכנית המייעדת את צ'לנוב להיות רחוב מגורים..וזה אומר שממש ליד בית התמחוי הזה עומדת עירית ת"א לשווק מרכז, שיהיה בו גם מגורים, וגם בקומה הראשונה שלו מסחר,וכשהעירייה רוצה לשווק בערכים גבוהים נדל"ן שלה ליזמים כדי שיבנו מגורים ויבנו מסחר, היא גם צריכה לחשוב מה היא שמה ליד כדי שיעלה את הערכים הכלכליים של הנכס שהיא מוכרת, ולא בכדי שיוריד את הערכים הכלכליים שהיא מוכרת…. …כאשר רוצים לעזור בשיקומו של אזור, צריך להכניס לאזור הזה אלמנטים חזקים. אני רוצה לציין בפני מה הדלת לא נפתחה,הדלת לא נפתחה בפני התושבים כדי להציג אלטרנטיבות. היא נפתחה מפני התושבים רק כדי להציג התנגדויות…….אני גם אומרת שהתנגדותם של הסוחרים-שהיו הראשונים שהתנגדו לנושא, לא נשמעה בוועדה…  … אני באמת מבקשת שלתושבים תינתן האופציה. נדחה את הדיון, נעשה את זה כמו צריך…  תינתן האופציה להציג אלטרנטיבה למבנה הזה."

פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 17

הוספת תגובה: