פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 2

במסגרת הישיבה מונתה מיטל להבי לסגנית ראש העירייה ולממונה על תחום משאבי החינוך לגיל הרך (עמ' 75). נושאים נוספים שנידונו: התקשרות בהתאם למכרז 224/2007 להקמה והפעלה של חניון תת קרקעי ציבורי בשיטת BOT בשדרות רוטשילד מערבית לרחוב הרצל (חניון קצה השדרה) (עמ' 69), פרוטוקול ועדת כספים מס' 66/08 (עמ' 82), בחירת ועדות עירוניות חובה ורשות , מינויים ושינויים בוועדות עירוניות (עמ' 93), מועדי ישיבות המועצה התשע עשרה (עמ' 109), והתקנת קווי ביוב (עמ' 116).

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 2 – 07.01.2009 

הוספת תגובה: