פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 2

18.01.2004

הטלת ארנונה כללית לשנת 2004 לרבות מועדי תשלום ארנונה והנחות מארנונה- עמ' 18-19 –
מיטל להבי:"..בפורום התקציב שאני השתתפתי בו, פורום מועצה לתקציב, דיבר המנכ"ל מנחם לייבה, והוא דיבר על חזון העיר ועשה כמה הדגשים מאוד מעניינים. אחד מהם היה: תל-אביב כעיר תרבות לאומית ובינלאומית, בירת תרבות. ואני התרסתי כנגדו – איך יכול להיות שאנחנו עיר תרבות, כאשר בתי הספר לאמנויות, כאשר בתי הספר הגבוהים, כאשר ההון האנושי של העיר עוזב אותה. והזכרתי את בית-ספר "ויטל" שעזב את העיר, והזכרתי את המכללה למינהל שעזבה את העיר, והזכרתי בפניו שעוד בתי ספר מתעתדים לעבור לערים אחרות."

פרוטוקול ישיבת המועצה 18.01.2004

הוספת תגובה: