פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 21

אישור משא ומתן לאחר ביטול מכרז-מאז"ה 7-9 עמוד 81-97 –
מיטל להבי:"…אני רוצה לבקש את תשומת לבכם בנושא המבנים לשימוש ברח' מזא"ה 7-9, אשר על שימורם ועל ייעודם הוחלט במסגרת תב"ע 2309/23, שנתנה לחברת אוניל של פישמן את בית החולים "רוקח"- מבנה ציבור, לבניית מגדל המגורים שלהם בלב העיר במסגרת התב"ע הזו הוגדרו שתי מחויבויות של היזם והעירייה כלפי התושבים… .. הפיכת המבנים לשימור לספריה ציבורית, ופתיחת הבריכה במתחם לשימוש של התושבים. היום אני מבקשת מכם לתת שוב תוקף להחלטות העירייה, ולדאוג לכך שהעירייה תקיים את הבטחותיה לתושבים. ההבטחות אלה ניתנו במהלך השנים מ-1990, חלקן מעוגנות בתב"ע, חלקן בתקנון, חלקן מעוגנות בתוכניות שיצאו מהעירייה לוועדי התושבים…"

פרוטוקול ישיבת המועצה 05.12.2004

הוספת תגובה: