פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 22

בע"ע 31 של הפרוטוקול אמרה חברת המועצה מיטל להבי את הדברים הבאים: "…אני רוצה להתייחס לנושא איכות הסביבה. אני מרגישה שבתקציב השנה יש פריצת דרך ביחס לנושא הזה זה בא לביטוי אולי בהסתכלות הגדולה שמדברת על 20% מהתקציב שהולך לאיכות הסביבה, אבל בעיני זה בא לביטוי יותר מכל בדברים הקטנים והמדידים שהשגנו לטובת הנושא של איכות הסביבה. בעיני, הפשרת התקן של פקח מים וקרקע והקצאת תקציב לסקר זיהום קרקע, זה נושא מאוד מאוד חשוב ובעל ערך, וזו פעם ראשונה שבעצם זה מקבל ביטוי בתקציב של הרשות לאיכות הסביבה כתקן מופשר וכמשהו שאפשר יהיה לעשות אותו…"

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 22 – 26.12.2004

הוספת תגובה: