פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 26

בע"ע 77 של הפרוטוקול, חברת מועצת העיר מיטל להבי אמרה: "…המצוקה בשכונת פלורנטין בנושא של שרותי קהילה היא מצוקה גדולה, ואני רואה שאלי לוי אומר- אולי צריך לחפש, למצוא מקום אחר שיתאים לפעילות …"

הוספת תגובה: