פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 29

בע"ע 25-26 של הפרוטוקול, אמרה חברת מועצת העיר מיטל להבי: "…אני פניתי למנכ"ל העירייה כמעט לפני שנה ולאביגדור לוין, לא בכלל הנושא רק של קאמרה אובסקורה. קאמרה אובסקורה זה אחד מכמה בתי ספר- שאו שעזבו את תל-אביב, או שהם במצב התמוטטות בתל-אביב. זה גם ויטאל, גם אסכולה, ויש לנו גם בכרם התימנים עוד בית ספר. וההצעה היתה- לקחת את המוסדות האלה- שבכל אחד מהם יש 400 תלמידים, ולהקים מוסד אחד- מתחרה- מקביל ל"בצלאל", במבנה עירוני אחד, מה שאני קראתי לו- ה"בצלאל" של תל-אביב…"

הוספת תגובה: