פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 30

ישיבה מס' 30 – עמ' 17-16 הצעה לסדר – פלורנטין לאן:
מיטל להבי:"… אנו מצויים במצב שפלורנטין מסומנת כשכונה שיש בה הכי מעט שטחים פתוחים והכי מעט מבני ציבור… התכנית היחידה שאכן תתרום שטחים פתוחים לפלורנטין היא תכנית שוק העליה, שזו אדמה עירונית, שברגע שנקדם את התכנית הזאת נוכל לומר שפיתחנו 5000 מ"ר של שטחים ציבוריים ופיתחנו גם שטח ירוק בממוצע גבוה אפילו, השטח הירוק הכולל הוא 3 דונם, אבל אנו תורמים לשכונה 5.6 מ"ר לנפש… אבל הפרוייקט הזה לא מתקדם… הוגדרה ועדה, שגם אני אמורה להיות חברה בה, שתטפל בנושא הזה ותראה כיצד אנו מפתחים את השטחים הירוקים…אני מאז לא מצליחה לקבל תשובות ברורות ביחס להתקדמות התהליך…אני רוצה לדון בפלורנטין גם בהיבטים של שטחי ציבור וגם בהיבטים של הפתרונות שאנו מוצאים או לא מוצאים לתושבים…"

פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 30 – 03.07.2005

הוספת תגובה: