פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 34

ישיבה מס' 34 – עמ' 14
הודעה – רידינג
מיטל להבי:"…תחנת רידינג מהווה את התרומה העיקרית לזיהום האוויר בתל אביב – בין 30% ל- 40% מנפח הזיהום. עיריית תל-אביב יפו לקחה על עצמה כמדיניות לטפל ביסודיות בגורמים המזהמים את האוויר בעיר…שיתוף פעולה בין הגורמים העירוניים , כמו גם פנייה של ראש העיר לשר לאיכות הסביבה והפניות שלי הביאו להחלטה להעביר את תחנת הכוח לפיקוח של העירייה. אני מודיעה לכם חגיגית כי ב- 27 בספטמבר קיבלנו מלשכת המנכ"לית לאיכות הסביבה תיקון הוראה למניעת מפגע זיהום אוויר…"
ישיבה מס' 34 – עמ' 17-15
הצעה לסדר – שיתוף הציבור – מחזון ליעדים ונהלים
"…אני מבקשת שמועצת העיר תדון בשיתוף הציבור בעיר תל אביב יפו, וכיצד ניתן לממש את החזון כתהליך מובנה עם יעדים מוגדרים ונהלי עבודה אפקטיביים…עלינו כמועצה לדון – באילו תחומים אנו מבקשים לשתף את הציבור, למשל, בחינוך בבתי ספר, באמצעות העצמת ארגוני הורים ומועצת התלמידים, במרכזים הקהילתיים, במתנ"סים, בנושאי קהילה ורווחה, בנושא המלחמה בפשע…וכמובן בכל הקשור להליכי תכנון ופיתוח עירוני. בכל אחד מהתחומים עליהם נחליט, עלינו לבחון את הסוגיות העיקריות ולתכנן כיצד לבצע ולפתח מנגנון מתאים, לעודד גם את הקשר בין האגפים העירוניים, לעודד את ההכרות של המנגנון והפקידות עם עולם התוכן של השיתוף, ולהביא לפעילות רב מערכתית משולבת…"

פרוטוקול ישיבת המועצה 06.11.2005

הוספת תגובה: