פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 39

פרוטוקול ישיבת המועצה 08.01.2006

הוספת תגובה: