פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 5

ישיבה מס' 5 – עמ' 73-71
הצעת תקציב
מיטל להבי:"…אין חילוקי דעות באיכות הסביבה, אין אופוזיציה, אין קואליציה, אין שמאל, אין ימין, כולנו ביחד ברמה של העיר, ברמה של המדינה. התקציב של איכות סביבה…הוא 16%. זה המון כסף, אבל הוא מחולק בתת תקציבים. הוא מחולק בשבילי אופניים שנמצאים בסעיף התחבורה והוא נמצא בתשתיות בנושא של הביוב והניקוז. כל הדברים האלה הם דברים מאוד חשובים, אבל הם לא בונים איזה שהוא קו של מדיניות מנחה בנושא איכות סביבה…הכנתי…איזו שהיא הסתכלות…על נושא איכות הסביבה…בתקציב הישיר לנושא רשות איכות הסביבה יש 6.8 מליון. אז אם הנושא הזה כ"כ חשוב והאגף הזה שהוא חשוב מקבל כ"כ מעט והוא בעצם הכי קטן מבחינת תקצוב…אין כמעט תקציב לפעילות ישירה. הדרישה והצורך בפעולות ישירות קיים והוא רב…אנו צריכים לאחד את הכוחות בנושא זיהום אוויר…הנושא של קרינה…הוועדה המקומית לתכנון ובנין עיר החליטה שלא להעניק יותר אישורים…אנחנו מעבירים את הנושא לרשות הרישוי…אין מדידה על קרינה לאחר שהוקמו האנטנות…חשוב מאוד שכאשר אנו נותנים היתר להקמת אנטנות, אנו נפקח גם על הקרינה…אני מדברת גם על תקציב שאפשר גם לגבות אותו מהחברות של האנטנות הסלולריות…נדרש תקציב לעשות מחזור, אבל מחזור יכול גם להכניס כסף, ויותר מלהכניס כסף, הוא יכול לדאוג לקיימות שלנו ושל הילדים ושל העיר הזאת לאורך הדורות…"

 

הוספת תגובה: