פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 52

בעמ' 26 של הפרוטוקול שואלת חברת המועצה מיטל להבי מדוע לא הפכה עד היום ועדת איכות הסביבה של עיריית תל אביב-יפו לוועדה סטטוטורית":…מזה 3 שנים שאני מנסה שהוועדה לאיכות סביבה תהיה סטטוטורית, עוד מרגעי ניסוח החוק. נוסח החוק, אנו נמצאים היום עם השר השלישי. כל שר קיבל ממני פנייה, שבה ביקשתי להורות ליועץ המשפטי שלנו להקים את הוועדה לאיכות סביבה. השר האחרון הואיל וענה לו תשובה חד משמעית- להקים את הוועדה. "

פרוטוקול ישיבת המועצה 03.12.2006

הוספת תגובה: