פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 58

סדר היום – הצעת התקציב הרגיל והבלתי רגיל לשנת 2004 – עמ' 71-74 –
מיטל להבי:"…וכאשר אני מדברת על שותפות, אני לא מדברת על להזיז שקל מפה ושקל משם, אני מדברת על קביעת החזון והיעדים, ומתוך חזון ויעדים נגזר תקציב….אין חילוקי דעות באיכות הסביבה, אין אופוזיציה, אין קואליציה, אין שמאל, אין ימין, כולנו ביחד ברמה של העיר, ברמה של המדינה. התקציב של איכות הסביבה בתוך הספר הזה, ככה אומרים לי, הוא 16%. זה המון כסף. אבל הוא מחולק בתת תקציבים. הוא מחולק בשבילי אופניים שנמצאים בסעיף התחבורה, והוא נמצא בתשתיות בנושא של הביוב והניקוז. כל הדברים האלה הם דברים מאוד חשובים, אבל הם לא בונים איזה שהוא קו של מדינית מנחה בנושא איכות הסביבה…"

פרוטוקול ישיבת המועצה 11.03.2007

הוספת תגובה: