פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 7

ישיבה מס' 7 – עמ' 23-20

הצעה לסדר – טיפול בפסולת על ידי עיריית תל אביב-יפו: מחזור של בקבוקים, נייר, זכוכית וכו', על פי היבטים כלכליים, סביבתיים וחינוכיים
מיטל להבי:"למעט הנושא של בקבוקי פלסטיק למעשה לא נראה שמתבצעת מדיניות מיחזור…אז אני בעצם באה בשם הציבור ועבור הציבור בתביעה למחזר כמה שיותר פסולת…הדבר הראשון זה נייר עיתון. נייר עיתון משומש מהווה היום בתל-אביב יפו מרכיב עקרי מכלל האשפה, 28.5% מכלל הפסולת ו- 13% מהמשקל של הפסולת בעיר…יש להחליט על מחזור נייר עיתון מייד…יש בכוחנו לפעול ולקדם מיחזור של זכוכית…בהמשך ניתן יהיה להחליט גם על מיחזור נייר לבן…על מיחזור זבל אורגני באזורי השווקים וכיו"ב…עריית תל- אביב יפו מחויבת עד שנת 2007 למחזר 25% מהפסולת…אנו כיום רחוקים מהיעד ב- 10% ואם לא נפעל, נפגר בשנת 2007 אחרי היעד שנקבע בחוק ב- 20%…אני מבקשת מחברי המועצה להצביע ולקבל שתי החלטות: החלטה ראשונה: להצביע ולאשר יישום מיידי של מחזור נייר… ההחלטה השנייה…היא להצביע על המשך קיומו של דיון מעמיק בנושא מחזור בכלל…"

הוספת תגובה: