פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 73

מצורף קישור  לפרוטוקול ישיבת המועצה בו הועלתה שאילתא בנושא הקצאת נכסים ציבוריים ביפו בה מבקשת חברת המועצה מיטל להבי, לאור פניות של מספר ארגונים ערביים וכן ערביים-יהודיים, לברר מהי מדיניות הקצאת הנכסים הציבוריים ביפו? והאם ישנה מגמה לדחוק את האוכלוסייה והתרבות הערבית מיפו?
תשובת ראש העירייה – הושקעו משאבים לקידום האוכלוסייה הערבית ביפו.
ראו עמוד 5 בפרוטוקול ישיבת העירייה.

כמו כן מצורף קישור לשאילתא של מיטל להבי בנושא העבודות להסטת נתיבי איילון בשכונת נווה עופר המתבצעות בצמוד לבית הספר שז"ר בשכונת נווה עופר. בשאילתא נשאל ראש העיר מה מתכוונת העירייה לעשות בכדי למנוע מטרדי רעש מתושבי השכונה וילדי הבית ספר? כמו כן, האם ישמור על רצף של שטחים ציבוריים פתוחים בהתאם להחלטת הוועדה המחוזית?
מתשובת ראש העיר המצורפת עולה שתוקם גדר אקוסטית זמנית עד להקמת קיר קבוע בגובה 6 מטרים. כמו כן טוענת העירייה שהעבודות מתבצעות בהתאם לתכנית המקורית שאושרה ע"י הוועדה המחוזית.
מצורפת פניית תושבי שכונת נווה עופר אל חברי מועצת העיר.
ראו עמוד 3 בפרוטוקול ישיבת העירייה.

פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 73 – 10.02.2008

שאילתא בנושא העבודות להסטת נתיבי איילון בשכונת נווה עופר

הוספת תגובה: