פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 75

בע"ע 25-41 של הפרוטוקול הצעתה של חברת המועצה מיטל להבי לסדר היום – דמות העיר והזהות המקומית:…"היום אני רוצה לחלוק אתכם את בחינת הנושא- דמות העיר והזהות המקומית שהוא קרוב לליבי, כי הוא בנוי גם על המימד האנושי של הדבר הגדול הזה שקרוי תל-אביב יפו….אל לנו לשכוח שדמותה של העיר הוא סך רב מימדי ודינמי של משתנים פיזיים ואנושיים, לא רק קו רקיע וסך בניינים, אלא גם סך ההון האנושי שחי ופועל בתוכה. הרבה מאוד מרכיבים פיזיים, תכנוניים, וגם תוצאה מצטברת של איכויות רבות ומאמצים מגוונים.
בתחילת שנת 2000 החליטה העיר, המועצה והעירייה לעצור לרגע ולחשוב- מהם האתגרים הבאים בפיתוח העיר. העיר החלה להתלבט בשאלת זהותה, דמותה ומיתוגה. את האתגרים- אנחנו- חברי המועצה הזו אישרנו בתחילת הקדנציה הזו, והם נקראו- עקרונות חזון העיר.."

פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 75 – 13.04.2008

הוספת תגובה: