פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 77

בע"ע 5 של הפרוטוקול, חברת מועצת העיר מיטל להבי אמרה: " בשכונת פלורנטין קיימת מצוקה מתועדת וארוכת שנים של מחסור במבני ציבור וגינות ציבוריות. ב 5 לינואר 2005 התקבלה החלטה בוועדה המקומית שקבעה כי על: "… מנכ"ל אגף נכסים לפעול לרכישת קרקע ומבנים בשכונת פלורנטין במטרה להוסיף שטחי ציבור ושטחים ירוקים בתחומי השכונה כמענה לצרכי האוכלוסייה הקיימת והעתידית"."

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 77 – 06.07.2008

הוספת תגובה: