פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מן המניין מס' 7

נושאים שהיו על סדר-היום: שאילתות; (עמ' 3), אישור סדר היום; (עמ' 21), פרוטוקול ועדת כספים מס' 5/2009; (עמ' 57), פרוטוקול ועדת כספים מס' 6/2009; (עמ' 89), הצעת חוק עזר לתל אביב – יפו (שילוט) (תיקון) , התשס"ט – 2009; (עמ' 106), נהלי בקורת פנימית והנחיות לניהול קופה קטנה בתאגידים; (עמ' 113), מינויים ושינויים במועצות מנהלים של תאגידים ואיגודים; (עמ' 123), מינויים ושינויים בוועדות עירוניות; (עמ' 136), הסמכת מפקחים; (עמ' 159), נאומים מהמקום; (עמ' 166).
בישיבה העלתה חברת המועצה תמי זנדברג (מרצ) הצעה לסדר בנושא תופעת גניבות האופניים והתמודדות העירייה איתם.

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס' 7 – 25.05.2009 

הוספת תגובה: